foto1
Normalny dzień w Ośrodku
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Sprzątanie świata
foto1
Animo
foto1
Andrzejki
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.pl

Rozmiar tekstu:

POLISA UBEZPIECZENIOWA

Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 074474

InterRisk Kontakt 22 575 2525

 

Statut Ośrodka (pobierz)

Wewnątrzszkolne Ocenianie, Klasyfikowanie i Promowanie Uczniów/Wychowanków (pobierz)

Program BEZPIECZEŃSTWO (pobierz)

Wzory druków szkolnych do pobrania:

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020:

 • 01.XI.2019r. - Wszystkich Świętych
 • 23.XII - 31.XII.2019r. - Zimowa Przerwa Świąteczna
 • 01.I.2020r. - Nowy Rok
 • 13.I - 24.I.2020r. - Ferie Zimowe
 • 9.IV - 14.IV.2020r. - Wiosenna Przerwa Świąteczna
 • 11.VI.2020r. Boże Ciało
 • 26.VI.2020r. - Zakończenie Roku Szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

14.X.2019,; 02-03.I.2020,: 15.IV-17.IV.2020.; 12.VI.2020r.

REKRUTACJA

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz SzP)
 • Świadectwo szkolne;
 • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
 • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
 • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.

UWAGA - wykaz podręczników materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w zakładce "procedury/podręczniki"

 Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017

unia ramka2unia ramka3unia ramka rodo facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies