foto1
Normalny dzień w Ośrodku
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Sprzątanie świata
foto1
Animo
foto1
Andrzejki
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.pl

Rozmiar tekstu:

aktywnatablicaNasz Ośrodek  przystąpił do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Dzięki udziałowi w programie dwie sale wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne SMART, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie mają możliwość większego rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Z pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych będzie możliwe tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczniu się, kształtowanie kompetencji kluczowych. Wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, dowolnych plików komputerowych i prezentacji pomoże uczniom w zrozumieniu nauczanych treści. Tablice SMART dają uczniom możliwość zaznaczania, podkreślania czy oznaczania obiektów pojawiających się na ekranie, co wzmocni aktywność wszystkich uczniów, sprawi, że odważnie i chętnie podejmą wyzwania, a zajęcia lekcyjne uczyni bardziej inspirujące. 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów uczestniczących w zajęciach lekcyjnych, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.

unia ramka2unia ramka3unia ramka tel.jpg1 rodo facebook 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies